Başkanın Mesajı

Değerli meslektaşlarım,

Bildiginiz gibi 04-05 Mayıs 2019 tarihinde yapılan  Olağan Genel Kurul sonrası siz değerli meslektaşlarımızın oyları ile oluşan yönetim kurulumuz,  08 mayıs 2019 tarihinde görev bölümü yapmış ve Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir.

Bu onurlu görevin ağır sorumluluğunun bilincindeyiz.

Yönetim Kurulu olarak; tek bir vücut halinde, mesleki sorunlarımızın çözümü konusunda azami gayreti; başta TÜRMOB platformları olmak üzere, ilimiz parlamenterleri, reel sektörün temsilcileri olan STK larımızla  işbirliği yapmak suretiyle göstermeye devam edeceğiz.

Mesleği icra ederken işbirliği içinde olmak zorunda bulunduğumuz, çözüm ortaklarımız konumundaki kurumlarla var olan işbirliğini attırmak ve yaşanan sorunları asgariye indirmek için çalışmalar yapacağız.

Eğitim çalışmalarını her zaman olduğu gibi olmazsa olmazımız olarak görecek ve bu çalışmalarımızı; şehrimizde faaliyette bulunan üniversitemizle işbirliğini daha da geliştirerek camiamıza maksimum katkıyı sağlayacağız.

Odamızın;  ilimizde, bölgemizde, TÜRMOB ve diğer illerdeki odalarımız nezdinde bulunduğu çıtayı, seviye kaybına uğratmadan daha yukarılara taşıyacağız.

Tüm bu gayretlerimizin başarı ile sonuçlanabilmesi için, birlik ve beraberliğe, birbirimizi sevmeye ve saymaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönem içinde bulunduğumuz konusunda bizimle hem fikir olacağınıza inanıyoruz.

Katılımcı ve kurumsal bir yönetim anlayışı ile odamıza hep birlikte sahip çıkalım ve yönetelim. Odamız kurulları olarak üyelerimizin hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları sevgiyi, saygıyı, sıcaklığı ve ilgiyi oda çalışanımızla birlikte sizlere sunmaya hazırız. Adalet ve eşitlik içinde, şeffaf uygulamalarla, odamızın ve meslek camiamızın hizmetinde olmaya gayret edeceğiz.

Yönetim Kurulu olarak mahcup olmayacağımız ve meslek camiamız için kazanımlarla geçecek bir görev dönemi dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Hüseyin YAKAR

Oda Başkanı