Muhtasar-Sgk Beyannamesi Bilgilendirmesi Yapıldı.

Defterdarlığımız Toplantı Salonu’nda  Gelir İdaresi Başkanlığı YetkilileriTarafından MUH-SGK Beyannamesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapılmıştır.