7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Toplantı

7143 Sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun İle Getirilen Yapılandırma” konulu toplantımız STK ve Meslek Mensuplarımızla birlikte yapıldı.