Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılara, SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Fırsatı Getirildi.

Kısa Çalışma Ödeneği ile Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi…
12/01/2023 tarihinde TBMM’de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın 5 inci maddesi ile 5510sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir.
Bu madde ile;
⎯4447 sayılı Kanunun geçici madde 29 ve geçici madde 32hükümlerindenyararlanan işverenler, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalıları için SGK’ ya başvurması,
⎯Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı için eksik bildirdiği günleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesi ile bildirmesi ve bu bildirime ilişkin primleri aynı süre içinde ödemesi halinde,
Yapılan bildirimler, ödenen primler süresinde yapılmış sayılacaktır.

Detay >>>>>